crm nedir crm neden kullanılır

Bir işletmenin en kritik unsurlarından biri müşterilerdir. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) programları, potansiyel ve mevcut müşterilerle olan etkileşimleri yönetmek için kullanılan önemli sistemlerdir. CRM, farklı perspektiflerde ele alınabilir ve iş dünyasında genellikle üç ana bağlamda kullanılır:

 1. Teknoloji Olarak CRM:
 • CRM, işletmenin müşterileriyle dijitalleştirilmiş bir şekilde etkileşimleri kaydetmek, tanımlamak, raporlamak ve analiz etmek için kullandığı bir teknoloji ürünüdür.
 • Bu bağlamda, CRM programları, yazılımlar veya sistemler olarak adlandırılır.
 1. Strateji Olarak CRM:
 • İşletmenin potansiyel ve mevcut müşterilerle ilişkilerini nasıl yönetmesi gerektiğine dair geliştirdiği ve uyguladığı yönetim yaklaşımıdır.
 • CRM stratejisi, işletmenin müşteri odaklı bir şekilde nasıl hareket etmesi gerektiğini belirler.
 1. Bir Süreç Olarak CRM:
 • İşletmenin müşterilerle etkileşimi yönetmek ve geliştirmek için izlediği sıralı işler bütünüdür.
 • Bu süreç, müşteri ile başlayan ilişkiyi sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçlar.

CRM ne anlama gelir?

 • CRM, şirketin potansiyel ve mevcut müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurmasını sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır (McKinsey & Co).
 • Bir organizasyonun müşterileri ile iletişimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen stratejik bir yaklaşımdır (Philip Kotler).
 • Müşteri ile güven ve şeffaflık sağlayan bir tarzda iletişim ve etkileşime geçmeyi amaçlayan teknoloji, iş süreçleri ve kuralları ile desteklenen bir iş stratejisi ve filozofisidir (Paul Greenberg).
 • Yeni müşteri edinme, müşteri tutma, sadakat kazanma ve karlılığı artırma hedefleri doğrultusunda müşteri davranışını anlama ve etkileme yaklaşımıdır (Ronald S. Swift).

CRM Programı için Müşteri Kimdir?

 • Müşteri, günümüzde geniş bir perspektifle ele alındığında, bir işletmenin hedef kitlesi içinde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Örneğin, kamu kurumları için vatandaşlar, belediyeler için hemşehriler, hastaneler için hastalar gibi.

İşletmeler Neden CRM Programı Kullanır?

 • CRM, işletmelerin sürdürülebilir ticari başarısının anahtarıdır.
 • İşletmeler, CRM aracılığıyla satışlarını artırabilir ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirme fırsatı elde eder.
 • Her işletme, müşteri, tedarikçi, paydaş ve iş ortakları ile derinleştirdiği ilişkilerle müşteri kazanımı ve elde tutma süreçlerini yönetir.

Sonuç:

 • CRM, her ölçekteki işletmenin büyüme ve kâr elde etmesine olanak tanır.
 • Bulut tabanlı CRM kullanımının yaygınlaşması ile her ölçekte işletme, Müşteri İlişkileri Yönetimi programlarından kolayca yararlanabilir.
 • Bu programlar, müşteri odaklı ve geleceğe yönelik bir strateji oluşturmak isteyen işletmeler için vazgeçilmez bir teknoloji platformu sunar.

CRM Programlarının Sağladığı Faydalar

 1. Satışları Artırır:
 • Satış sürecini oluşturmayı, uygulamayı ve yönetmeyi kolaylaştırarak satış verimliliğini artırır.
 • Satış ve pazarlama görevlerini otomatikleştirir, analiz edilebilir verilerle daha etkili satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
 1. Müşterileri Elde Tutmayı Sağlar:
 • Müşteri kaybını önleyerek ticari büyümeyi destekler.
 • CRM araçları, müşteri sorunlarını kalıcı olarak çözerek müşteri sadakatini artırır.
 • Müşteri yaşam döngüsü analizleri ile gelişim alanları belirlenir ve kalıcı çözümler oluşturulur.
 1. Verimliliği Artırır:
 • Günlük pazarlama ve satış faaliyetlerini tek bir noktadan yöneterek işbirliğini kolaylaştırır.
 • Proje yönetimi disiplini içinde eşgüdüm sağlar, analizlerle iş süreçlerini optimize eder.
 1. Müşteri Deneyimini Geliştirir:
 • Tüm müşteri bilgilerini tek bir platformda toplar, müşteri davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş hizmet sunar.
 • Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri faaliyetlerini uçtan uca yöneterek müşteri bağlılığını artırır.
 1. Bilgi Paylaşımını Kolaylaştırır:
 • Bilgi eksikliğinden kaynaklanan iletişim kazalarını önler.
 • CRM sistemleri, bilgi birimi araçları ile işbirliğine dayalı kurum kültürü oluşturur.
 1. İşletmeye Şeffaflık Kazandırır:
 • Tüm aktivitelerin kaydedilmesi ve izlenmesi, şeffaflığı artırır.
 • Performans görünürlüğü sağlayarak ölçümlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırır.
 1. Hayatı Kolaylaştırır ve Büyümeyi Destekler:
 • Yüksek performans gösteren ekiplerin satış ve pazarlama aktivitelerini otomatikleştirir.
 • Pazarlama otomasyonu ile iş yükünü azaltır, müşteri iletişimini bütünleştirir ve müşteri deneyimini zenginleştirir.
 • Büyüyen satış ekiplerinin karmaşık iş akışlarını yönetme imkanı sağlar.
 1. Pazarlama ve Satış Ekipleri Arasındaki Uyum:
 • Pazarlama ve satış ekiplerinin uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Şeffaf iletişim ve etkili işbirliği için platform oluşturur.

CRM Programlarının İşlevleri

 1. Müşteri Verilerini Merkezileştirir:
 • CRM programları, işletmelerin müşteri verilerini tek bir merkezi sistemde toplamasına olanak tanır.
 • Ayrı birimler ve bölümler arasında farklı müşteri veri tabloları oluşturmak yerine, tekilleşmiş ve tutarlı bir müşteri veri bütünlüğü sağlar.
 1. Dijital Ayak İzlerini Takip Eder:
 • Müşterilerin dijital etkileşimlerini izleyerek anlamlı ve değerli iş sonuçları oluşturur.
 • Yapay zeka destekli otomasyon özellikleriyle müşteri etkileşimini takip eder, pazarlama operasyonlarını optimize eder.
 1. İş Kuralı Temelli Otomasyon:
 • İş kuralı temelli otomasyon özellikleri sayesinde belirlenen iş kurallarına bağlı olarak otomatik pazarlama aktivitelerini gerçekleştirir.
 • Satış süreçlerini belirler, müşteri etkileşimlerini analiz ederek otomatik tepkiler oluşturur.
 1. Satış ve Fırsat Yönetimi:
 • Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerine günlük faaliyetlerini, görev yönetimi disiplini içinde yönetme imkanı sunar.
 • Satış fırsatlarını tanımlar, adım adım takip eder, olasılıklarını değerlendirir ve raporlar.
 1. Entegrasyon ve Maliyet Azaltma:
 • Bulut tabanlı CRM yazılımları, diğer iş uygulamaları ile entegre edilebilir, maliyetleri düşürerek işletmeye avantaj sağlar.
 • İşletmelerin teknolojik varlıkları arasında entegrasyonu kolaylaştırır.
 1. İş Süreçlerini Verimli Hale Getirir:
 • İş kuralı temelli otomasyon ve analiz özellikleri, iş süreçlerini verimli hale getirir.
 • İşletmelerin performansını artırarak, iş akışlarını izleme ve yönetmeye yardımcı olur.
 1. İnsan Bağımlılığını Azaltır:
 • CRM kayıtları, güncel fırsatların durumlarını anlık olarak takip eder, iletişimi ve etkileşimi yönetir.
 • İşbirliği ve raporlama ile ekibin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar, iş süreçlerinde insan bağımlılığını azaltır.
 1. Müşteri İlişkilerini Yönetir:
 • Müşteri hizmetleri programları, müşteri ilişkilerini tüm aşamalarda yönetir.
 • Müşteri ihtiyaçları, teklifler ve müşteri yeniden kazanım süreçlerini tek bir noktadan takip eder.
 1. İşletme Stratejilerini Destekler:
 • CRM, işletmelerin müşteri odaklı stratejilerini destekler ve geniş kapsamlı avantajlar sağlar.
 • Müşteri etkileşimini yönetmek için “hepsi bir arada” bir çözüm sunar.
 1. Veri Analizi ve Raporlama:
 • CRM, veri analizi ve raporlama özellikleri ile işletmeye önemli bilgiler sunar.
 • İşletmenin performansını değerlendirir, stratejik kararlar alınmasına yardımcı olur.
 1. İş Akışlarını Optimize Eder:
 • İş kuralı temelli otomasyon ve entegrasyon özellikleri, iş akışlarını optimize eder.
 • Makine öğrenimi teknolojisi sayesinde zaman tasarrufu sağlar.
 1. Kurumsal Büyümeyi Destekler:
 • CRM, işletmenin kurumsal büyümesini destekler ve değerli insan kaynağının stratejik fonksiyonlarda daha etkili kullanılmasına yardımcı olur.

Doğru CRM Programını Seçme Rehberi

İşletme ihtiyaçlarına en uygun CRM programını seçmek, bir dizi kritik faktörü göz önünde bulundurmayı gerektirir:

 • Ürün Özellikleri:
  • İşletmenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun özellikleri içermelidir.
  • Sürekli güncellenen bir yazılım olmalı ve işletmenin büyümesine adapte olabilmelidir.
 • Uyarlama ve Özelleştirme:
  • CRM programı, işletmenin özel gereksinimlerine uygun şekilde uyarlanabilir olmalıdır.
  • Teknik destek veya danışmanlık gerektirmeden kolayca özelleştirilebilmelidir.
 • Ölçeklenebilirlik:
  • Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri büyüdükçe sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilir olmalıdır.
  • Artan kullanım ve performans taleplerine karşı dayanıklı bir altyapıya sahip olmalıdır.
 • Kullanıcı Deneyimi:
  • Kullanıcı arayüzleri kolayca anlaşılır ve kullanıcı dostu olmalıdır.
  • Arayüzlerin basit ve sade olması, kullanıcıların etkileşimini artırır.
 • Teknik Destek:
  • Güçlü bir teknik destek ekibi bulunmalıdır.
  • Sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi ve kullanıcılara yardımcı olabilmesi için etkili bir destek sürecine sahip olmalıdır.
 • Yasal Koşullara Uygunluk:
  • CRM programı, kullanıldığı ülkelerin yerel yasal düzenlemelerine ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
  • Veri güvenliği ve gizliliği konularında gereken standartları karşılamalıdır.
 • Entegrasyon Esnekliği:
  • Diğer kurumsal uygulamalarla kolayca entegre olabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
  • Örneğin, muhasebe yazılımları, e-ticaret platformları gibi diğer iş uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sağlamalıdır.

CRM programı seçimi, birçok departmanın ve iş sürecinin etkileşimde bulunduğu kapsamlı bir karardır. Doğru CRM, işletmeye değerli bir rekabet avantajı sağlar ve müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde yönetmeye olanak tanır.

Peranet, CRM çözümleri olarak Freshworks, Creatio ve Zoho’nun çeşitli yazılımlarını sunmaktadır. Freshworks, müşteri desteği ve satış yönetimi için Freshsales ve Freshdesk gibi çözümler sağlar. Creatio, işletmeler için pazarlama otomasyonu, servis CRM ve satış CRM yazılımları sunar. Zoho ise iş süreçlerini otomatikleştiren Zoho CRM ve bütünleşik CRM çözümü Zoho One ile hizmet vermektedir. Bu çeşitli CRM yazılımları, işletmelerin müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmesine ve iş süreçlerini optimize etmesine yardımcı olur.

En son haberleri e-postanıza alın
Diğer yazılarımız